Możliwość reklamacji

Reklamacje są rozpatrywane do 10 dni roboczych.
Reklamacji podlega towar niezgodny z zamówieniem lub uszkodzony.
Wady części zamówienia nie uprawniają do reklamacji całości dostawy.
Wysyłka towaru reklamowanego odbywa się na koszt Zleceniodawcy.
W przypadku błędu z winy drukuj.eu zobowiązujemy się wykonać zlecenie poprawnie po ustaleniu wszystkich szczegółów dotyczących reklamacji z Zamawiającym, chyba że strony postanowiły inaczej.

Jeśli błąd wystąpił z winy Zamawiającego (np. wskutek przesłania źle przygotowanych materiałów) lub zostały wykryte błędy w treści na wydruku po zaakceptowaniu przez klienta projektu graficznego, Zamawiający nie ma prawa wnosić roszczeń.

Ochrona danych osobowych

Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez właściciela sklepu internetowego danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.(Dz. U. 2002 r. nr 102 poz. 926, z późniejszymi zmianami).

Jeśli masz pytania lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z obsługą.


Bądź na bieżąco